Иван Шпиллер. Volume 1. Рахманинов

Симфония №1 op.13

  1. Allegro Ma Non Troppo
  2. Allegro Animato
  3. Larghetto
  4. Allegro Con Fuoco

Концерт №2 для фортепиано с оркестром C-moll op.18

  1. Moderato
  2. Adagio Sostenuto
  3. Allegro Cherzando


<< На страницу И.Шпиллера